ZeZt Cda手工制 手染墨绿 中扣长财布

评分:
2015-06-14 01:04
创意故事

简单实用,染上自己喜爱的墨绿,不需要特意地、有目的地去设计这个款式。
本着“简单就好”的心态,简单配搭弧度角,就制作出了它。
匠人的精神,无论它多大多复杂,也要一直下去
每一针一缝,都带着一种精神,一个信念,坚持着

---------------------手工染色 手工缝制 可选皮色 可选线色------------------------
------------------------------精心制作 打造上品-----------------------------------

  • 阿辛

行动
  • 转载1
  • 加入清单1

kiinii帐号登录

手工艺人和设计师的兴趣分享社区

iOS、Android 均可扫码下载 APP